การสนับสนุนเป็นเอกฉันท์

June 22, 2018

เครื่องมือปัจจุบันที่ใช้ในการประเมินความชราที่ผิดปกติไม่ได้รับการสนับสนุนเป็นเอกฉันท์หรือแม้กระทั่งเพียงพอกับตัวเองไม่ได้เครื่องมือการประเมินเพียงครั้งเดียวที่มีอยู่ในขณะนี้ให้การวินิจฉัยที่ชัดเจนทางเลือกของเครื่องมือวินิจฉัยหลักยังคงเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับความร้อน อภิปราย.” นักประสาทวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิกแห่ง City, University of London

“การค้นพบของเราเปิดโอกาสที่น่าตื่นเต้นว่างานรับรู้อย่างง่ายอาจเป็นเครื่องมือคัดกรองและประเมินผลที่มีประโยชน์สำหรับ MCI อย่างไรก็ตามการทดสอบที่เรานำเสนอไม่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวทดแทนหรือทดแทนการทดสอบที่ใช้ในการปฏิบัติการทางคลินิกในปัจจุบัน

No Comments

Comments are closed.