ความสำเร็จทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่

September 15, 2018

ซ่อนตัวอยู่ในป่าของกัวเตมาลา Tikal เป็นป้อมของชาวมายันที่สะท้อนถึงความสำเร็จทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่า 1,000 ปีนับจาก 600 ปีก่อนคริสตกาล
จากัวร์และพัมมาล่องเรือรอบถิ่นทุรกันดารโดยรอบ แต่พระราชวังวัดวาอารามและพลาซ่าส์ภายในพื้นที่นี้เป็นจุดสูงสุดของความสำเร็จของมนุษย์ ปิรามิดก้าวเป็นไอคอนของวัฒนธรรมของชาวมายันที่สูงขึ้นเหนือท้องฟ้า

สิ่งที่น่าประทับใจพอสมควรคือสนามกีฬาวัดและพระราชวังที่เรียกว่าพลาซ่าหลัก ส่วนใหญ่ของโบราณ causeways ที่เชื่อมโยงโครงสร้าง Tikal ของ 3,000 ได้รับการล้างของพืชเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเดินในอาคารที่มากที่สุดเท่าที่สมัยก่อนได้

No Comments

Comments are closed.