รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช

February 3, 2018

วามเหนื่อยล้าจากการเดินขึ้นบันไดสูง 100 เมตรที่มีทั้งสิ้น 227 ขั้น คงไม่สามารถเอาชนะพลังแห่งหัวใจในศรัทธาของผู้คนที่พากันเดินขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานภายในมณฑปบนยอดเขานางบวชแห่งนี้อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ว่ากันว่ารอยพระพุทธบาทแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2401 ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา ปัจจุบันมีการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทกลางเดือน 5 เป็นประจำทุกปี

และที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะของจังหวัดนครนายกด้วยเช่นกัน ตำนานของชื่อวัดและรอยพระพุทธบาทนี้ กล่าวกันว่ามาจากตำนาน “ท้าวปาจิต” ซึ่งเป็นเรื่องราว ของความรักอมตะระหว่างท้าวปาจิตกับพระนางอรพิมพ์เทวี ที่ต้องพบเจออุปสรรคจนในที่สุดก็ได้สยุมพรกัน ซึ่งในภายหลังท้าวปาจิตได้อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าและเสด็จมาถึงยอดเขานี้ ทรงทราบด้วยญาณจึงได้ประทับ รอยพระพุทธบาทไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งรักอมตะและความรักครั้งนี้ได้เปลี่ยนเป็นความรักและเมตตาอันยิ่งใหญ่เป็นความรักที่มีต่อเวไนยสัตว์ ดังนั้นท่านอาจารย์ศุภรัตน์ แสงจันทร์ ได้พาทีมงานศิษย์หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ มาร่วมบุญถวายฉัตรครอบรอยพระพุทธบาทดังที่เห็นในปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

No Comments

Comments are closed.