อุปกรณ์สร้างภาพจากการใช้เครื่องมือปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง

June 5, 2018

ในทางการแพทย์จะเรียกเครื่องสร้างภาพชนิดนี้ว่า Ultrasonography, Ultrasonogram, Sonogram, Sonography, หรือ Medical ultrasonography ซึ่งเป็นศัพท์ที่แสดงถึงความหมายว่า เป็นอุปกรณ์สร้างภาพจากการใช้เครื่องมือปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง (ในระดับเกินกว่าความสามารถที่หูมนุษย์จะได้ยิน) เพื่อตรวจอวัยวะภายใน (ซึ่งตามปกติจะตรวจไม่เห็นได้ด้วยตา)

โดยทำให้สามารถเห็นอวัยวะนั้น ๆ อย่างเจาะจงทั้งรูปร่าง ขนาด และอวัยวะที่กำลังทำงานอยู่ เช่น การตรวจโดยเห็นภาพหัวใจขณะที่กำลังเต้น ด้วยเหตุที่เนื้อเยื่อของอวัยวะภายในร่างกายจะมีองค์ประกอบของสสารที่แตกต่างกัน จึงทำให้คลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทะลุและสะท้อนกลับมาไม่เท่ากัน ตื้นบ้าง ลึกบ้าง ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้มีการผลิตเครื่องมือปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงให้ผ่านเข้าสู่อวัยวะภายในและนำการสะท้อนกลับของคลื่นที่ผ่านลงไปและไม่เท่ากันนี้มาประมวลผลขึ้นเป็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์ (เป็นหลักการเดียวกับเครื่อง Sonar ที่ปล่อยออกจากเรือดำน้ำ) จึงทำให้สามารถเห็นภาพอวัยวะภายในได้โดยไม่ต้องผ่าเปิดผิวหนังเข้าไปดูจริง ๆ ซึ่งแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางจะสามารถอ่านภาพเหล่านั้นเพื่อการวินิจฉัยโรคได้

No Comments

Comments are closed.